Dead In Time-DARKSiDERS | Personality | Lạy Trời Con Được Bình Yên